مطهری و ما

زنگ زده که حتما درانتخابات شرکت کنی و فقط و فقط به مطهری رای بده، نه اولین نفر بود و نه آخرین نفر،‌ می پرسم چرا مطهری؟! میگویند چون می خواهیم به حاکمیت ثابت کنیم و... میگم تجربه دوم خرداد باعث نشد اینطوری رای ندهید! یا حداقل وقتی به کسی رای میدی یه خورده درموردش تعمق کنی و بدونی این کیه؟ چه گرایشی داره و چه توانایی؟ بعدا بخاطر رای ی که براثر لجبازی یا ذهنیت خودت بهش دادی ،‌بعدا طلبکار نشی و بهش فحاشی نکنی. درس که مطهری به نسبت دیگران صادق تر و شجاع تر هس ولی تعریفی از دین داره یا منافع ملی داره که با دیدگاه تو اشتراک خیلی کمی داره اونوقت بخاطر رای ی که دادی انتظار داری اون کاری بکنه که تو دوس داری و می پسندی. اما اون کاری میکنه که فک میکنه درسته.

 

/ 3 نظر / 7 بازدید
ستاره

خوشحالم دوباره مینویسی من که اصلا رای ندادم راحت